«Dette tjenestetilbudet er som det skal være, enkelt og forutsigbart. De leverer strøm og vi sparer nettleie», sier Lars Ivar Marum, andelseier i Norheim Borettslag i Bergen.

Fellesmåling gjennom Hjemkraft er et tilbud til beboere i boligselskap som inkluderer både strømleveranse, måling av forbruket og fakturering. 
Hjemkraft gjennomfakturerer alle kunder.

Pålegger myndighetene oss kostnadsøkning?

Penger å spare var det viktige argumentet da styret i borettslaget gikk inn på ordningen med fellesmåling for mange år siden. Nå bekymrer Marum seg for om myndighetene tar fra de denne muligheten, at kostnadene vil øke hvis fellesmåling ikke lenger blir mulig. 

«Det er en grei tariff i dag - når den enkelte skal kjøpe inn strøm må jo dette bli dyrere»!