Den gjennomsnittlige kraftprisen er hele 80 prosent lavere enn hva den var i november i fjor, og den laveste februar og mars-prisen noen gang.

Kraftprisene har falt kraftig i starten av det nye året. Januar ble betraktelig lavere priset enn forventet og februar fikk en pris som nesten er halvparten av januar-prisen! Mars prisene er omlag 30 % lavere enn februar prisen igjen Vi må helt tilbake til året 2000 for å finne en februar og mars-pris på det nivået som vi har sett nå. Gjør vi om til dagens kroneverdi, vil også 2000 prisen være høyere enn mars-prisen i år. 

Lavere forbruk

I tillegg gjør mildværet at forbruket for en husholdning vil være lavere enn normalt.  For en husholdning med et årlig forbruk på 20.000 kWh, er et normalforbruk i mars på rundt 2200 kWh. Mildværet gjør at forbruket nok er noe lavere enn normalt for de fleste, og tar man utgangspunkt i et forbruk i mars på 2000 kWh, ser strømregningen (uten nettleie) i mars ut til å kunne lande på rundt 400 kroner. I fjor var den gjennomsnittlige systemprisen i mars tre ganger så høy og strømregningen var da rundt 1300 kroner (uten nettleie). 

Våt og mild start på året

De lave prisene skyldes først og fremst en uvanlig våt og mild start på året. Det milde været har ført til et lavt forbruk og nedbøren som i hovedsak har kommet som regn har fylt opp vannmagasinene. Normalt tappes vannmagasinene i vinterperioden, men i år har magasinene blitt fylt opp og produsentene tvunget til å produsere for å unngå overløp når vårsmeltingen setter i gang. I tillegg så er det de siste årene bygd mye ny vindkraft både i Norden og Tyskland. Det milde og våte været i Europa har også ført med seg mye vind som har ført til en rekordhøy vindkraftproduksjon.

Alt tyder alt på at prisene vil fortsette å holde seg lave og falle videre utover våren og sommeren