Strømpriser og sparetips

I riksmedia har det vært mye fokus på de høye strømprisene de siste månedene og det er lett å forstå når det stadig settes nye rekorder for hvor høyt prisen kan gå.

Når vi i tillegg hadde de laveste prisene gjennom historien i 2020, så oppleves prisoppgangen ekstra bratt.

Istad Kraft artikkelbilde 1500x850px Teiner

Sammensatt prisbilde

Årsaken til de høye prisene vi opplever nå i høst er sammensatt: Norge er en del av et felles europeisk kraftmarked er på denne måten påvirket vi av mere enn vær, vind og nedbør. I store deler av Norge, og særlig i sør og vest, har vi hatt en tørrere sommer og høst enn normalt. Dette har ført til betydelig mindre vann i kraftmagasinene enn normalt.

Høye priser på kontinentet

Vi er koblet mot Europa via kraftkabler til Sverige, Danmark, Nederland, Tyskland og Storbritannia. I disse landene så produseres strøm av kull, gass, kjernekraft, vind og sol. De høye prisene på kontinentet smitter over på oss. Årsakene til de høye prisene lenger sør er høye kull, gass og CO2 priser. I tillegg er det kommet kulde som gir økt forbruk. Kaldt vær betyr oftest også vindstille. Nettopp det at det er vindstille gjør at det produseres mindre vindkraft i Europa- Alt i alt betyr dette mindre produksjon samtidig som etterspørselen går opp.

Prisforskjeller i Norge

Vi har ikke bare opplevd høye priser i den siste tiden, men også store forskjeller mellom landsdelene i Norge. Nord- og Midt Norge har til dels hatt svært lave priser frem til siste uken i november. I «fremtidsmarkedet» prises det fortsatt inn en stor prisforskjell mellom nord og sør. Dersom spotprisene skulle ende opp slik terminmarkedet i øyeblikket priser 2022, så skulle det tilsi at de to nordlige prisområdene (NO3 og NO4) kan få en snittpris på mellom 60-70 øre/ KWh i 2022. For de sørlige prisområdene så tilsvarer det en forventing om en snittpris på mellom 100-110 øre/ KWh i 2022.

Sparetips

Nå når vi for alvor går inn i vintermånedene og det blir kaldere vær vil forbruket øke, da kan det være greit å ta med seg noen enkle sparetips på veien. Den billigste kilowattimen er som kjent den du ikke bruker, og dersom du vil kutte strømutgiftene dine, er det mest å hente på å redusere ditt strømforbruk. Oppvarming av boligen og varmt vann står for 70%- 80% av forbruket i en vanlig husholdning og følgelig er det mest å spare her. Dersom du reduserer innetemperaturen med bare 1 grad, reduseres strømforbruket med ca. 5%. Det kan også være en svært god innvestering å gå over og skifte tetningslistene i vindu og dørkarmer for å redusere varmetapet.

Min side

For å bli en mer bevisst strømforbruker er det smart å få innsikt i eget forbruk. På «Min side» som du kan logge deg på via www.hjemkraft.no kan du følge forbruket ditt helt ned til time for time. Om du blir kjent med eget forbruk er det lettere å kunne flytte forbruk til tider av døgnet der strømprisen er lavere. På nyåret vil vi også komme med en app som du kan bruke til å følge samtidsforbruket ditt. Det vil komme mer info når denne er klar.

Logg deg inn på Min side for å få oversikt over ditt forbruk

Les mer