Vi kan bistå med sertifisering

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.

NB Miljøtyrtårn sitt bilde ikke klarert for bruk

Gjennom en Miljøfyrtårn-sertifisering får virksomheter konkrete verktøy for å gjennomføre effektive og lønnsomme miljøforbedringer innen områder som arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport.

Miljøfyrtårn-sertifisering er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp, og godkjent miljødokumentasjon i anbudskonkurranser.

Miljøfyrtårn gir gode forutsetninger for å bidra til flere av FNs bærekraftsmål.

Over 6 600 virksomheter er sertifisert som Miljøfyrtårn – fra små og mellomstore virksomheter, til store konsern og kommuner. Med tilpassede kriterier for over 80 ulike bransjer, gjør Miljøfyrtårn bærekraft konkret og lønnsomt.

Er du nysgjerrig på hva en Miljøfyrtårn-sertifisering innebærer for din virksomhet kan Istad Kraft veilede deg gjennom prosessen. Ta kontakt med oss for et uforpliktende møte.

www.miljofyrtårn.no