Reduser nettleia gjennom hele året

Har du et anlegg med sikringsstørrelse større enn 125A (230V) og/eller 72A (400V) så har du tariffen T3, og nettleien har et effektledd som kan utgjøre en stor del av regningen. Stort sett gjelder dette for anlegg med forbruk over 100 000 kWh.

Istad Kraft artikkelbilde 1500x850px Krona pa verket

Det er på denne tiden av året at du kan påvirke effektleddet på nettleien dersom du har muligheten til å planlegge og styre forbruket i løpet av dagen. Et eksempel på å unngå en effekttopp kan være at man ikke starter opp alt av laster når man kommer på jobb om morgenen.

Effektavregning T3

Avregnes av høyeste effektuttak mandag-fredag mellom KL 7-16

Resten av året, fra og med 1. mars t.o.m. 30. november, avregnes med gjennomsnittet av de tre -3- verdiene fra ovennevnte perioder.

Effektuttak måles som gjennomsnitt i løpet av en klokketime. (Effektuttak = strømforbruk i løpet av en time).

Effektuttak

Prisen per kW/år for effektuttaket er kr 571 i intervallet 0-200kW. For effektuttak over 200kW er prisen 376 kr/kW/år.

Så dersom du har mulighet til å redusere f.eks. 10kW innenfor effektavregningsperioden kan du spare inntil 5 710 kroner det neste året.


Vil du vite mer om gjeldende nettleiesatser?

Les mer her