Markedskommentar

Sist oppdatert: 15-01-2022

Markedsvurdering

Last ned

Grafen over viser engrospriser i øre/kWh for systempriskontraktene for 2. kvartal 2022 og hele året 2023.

Data fra NordPool Spot viser at for 2021 så endte engros systempris på 63,39 øre/kWh, mens den gjennomsnittlige engrosprisen for NO3 endte på 41,95 øre/kWh. Når det gjelder de tre sørlige prisområdene i Norge så endte gjennomsnittlig engrospris på 76 øre/kWh i 2021.

Grafen som vises ovenfor gjelder systemprisen for Norden, men de ulike prisområdene avviker for tiden ganske mye fra denne systemprisen.

Når det gjelder prognose for den hydrologiske balansen for Norge og Sverige så indikeres det at den vil forverre seg i løpet av uke 1, ned til - 18 TWh ved utgangen av uken. Men mildere langtidsvarsler fra neste uke gir prognoser om en forbedring i hydrobalansen. Ved utgangen av uke 4 er prognosen på -12 TWh.


Magasinfylling og hydrologi

Last ned
  • 2022
  • 2021
  • med
  • min
  • max
  • Median,minimum og maksimum beregnes basert på de siste tyve års fylling

Tabellinnhold hentet fra NVE

Diagram ovenfor: Magasinfylling hele Norge. (NVE)

Magasinfyllingen var ved utgangen av uke 52 på 56 prosent, mens medianen siste 20 år i samme uke er på 68,5 prosent.

Magasinfyllingen i de fem norske prisområdene ved utgangen av uke 52 var:

NO1 (Øst-Norge): 53,6% mot median på 65,5%, NO2 (Sørvest-Norge): 49,6% mot median på 73,1%, NO3 (Midt-Norge): 62,2% mot median på 64,7%, NO4 (Nord-Norge): 70,1% mot median på 66%, NO5 (Vest-Norge): 49,8% mot median på 67,9%.

2021 kan sies å ha vært et tørt år, for energirelatert nedbør så endte målingene på 118,5 TWh mot et gjennomsnitt på 136 TWh for årene 2001-2020. Energirelatert tilsig for året endte på 119,8 TWh mot et gjennomsnitt på 137 TWh for årene 2001-2020.

Norsk produksjon i 2021 endte på 156,8 TWh mot 152,3 TWh i fjor. Årsforbruket endte på 139,4 TWh mot 132 TWh i fjor. Netto eksport av kraft for 2021 var 17,5 TWh mot 20,3 TWh i fjor.

Beregnet snømagasin er i slutten av uke 52 på ca. 17 TWh, noe som er 4 TWh mindre enn gjennomsnittet for årene 2001-2020.


Historisk spotpris

Last ned

Tabellinnhold hentet fra den nordiske kraftbørsen Nord Pool

Spotpris (SYS - NO3)

NordPool Spot engrospriser eks. mva.

Nordpool spotpriser øre/kWh
År System NO3
2019 38,3 37,9
2020 11,6 10,0
2021 63.39 41.95
Uke System NO3
50 105.03 27.53
51 203.78 48.29
52 105.69 50.74
1 123.38 46.05

Dagens spotpris

NordPool 17-01-2022 inkl. mva.

NO1 165.8   øre/kWh
NO2 165.8   øre/kWh
NO3 21.6   øre/kWh
NO4 17.2   øre/kWh
NO5 165.8   øre/kWh

Prisen for Nord-Norge(NO4) oppgis eks. mva.