Spotprisen for ditt prisområde finner du i kartet til høyre

Norge er delt inn i fem ulike prisområder. Dette fordi produksjonen og tilgangen på strøm varierer mellom landsdelene. Derfor vil du oppleve noe ulike strømpriser, avhengig av hvor du bor i landet.

Prisene hentes fra den nordiske kraftbørsen Nord Pool, og oppdateres daglig. Prisen for Nord-Norge oppgis eks. mva.

Priser er eksl. lovpålagt elsertifikat.

Nettleie til ditt lokale nettselskap kommer i tillegg til kraftprisen. Finnmark, Troms og Nordland er unntatt mva.

  • Sørøst-Norge 26.15 øre/kWh
  • Sørvest-Norge 26.15 øre/kWh
  • Midt-Norge 25.79 øre/kWh
  • Nord-Norge 20.63 øre/kWh
  • Vest-Norge 26.15 øre/kWh
Fullstendig prisoversikt ble sist innhentet fra NordPool 22. jan. 2020
Oppgitt pris viser gjennomsnittsprisen for hele døgnet.
Noen avvik og avrundinger kan forekomme.