Dette er et skjema du benytter når du flytter

Skjema til utskrift: Eierbytteskjema Hjemkraft

Vi oppbevarer personopplysninger i henhold til gjeldende lovgivning og har til enhver tid tiltak for å sikre kravene til konfidensialitet, tilgjengelighet og integritet, og ber ikke om personlig informasjon som ikke er relevant for formålet med dette skjemaet.

Informasjon om utflytter
Informasjon om ny eier
Informasjon om boligen
Ønsker du å motta informasjon per e-post og telefon?