Flytteskjema

Skjema til utskrift: Eierbytteskjema Hjemkraft (gamle målere)

Vi oppbevarer personopplysninger i henhold til gjeldende lovgivning og har til enhver tid tiltak for å sikre kravene til konfidensialitet, tilgjengelighet og integritet, og ber ikke om personlig informasjon som ikke er relevant for formålet med dette skjemaet.

Informasjon om ny eier
Informasjon om boligen
Informasjon om utflytter
* Videreføre samme avtale til ny bolig?
Ønsker du å motta informasjon per e-post og telefon?