Historisk store prisforskjeller på strøm

Sist oppdatert: 21-10-2021

Det er mye fokus på strømpriser i media om dagen.

Etter fjoråret der vi hadde rekordlave priser, faktisk de laveste prisene gjennom tidene, så oppleves årets prisoppgang spesielt bratt.

Istad Kraft artikkelbilde 1500x850px Kjell Stian Brunes

Ulike prisområder i Norge

Det er store geografiske forskjeller i den norske kraftforsyningen, blant annet hvor mye forbruk og produksjon av kraft det er i de ulike områdene av landet. Noen områder har stort overskudd på kraft, andre områder har underskudd. Kraftsystemet i Norge er derfor delt inn i ulike områder, der prisene kan variere. I alt er landet delt inn i fem prisområder for strøm, Øst-Norge (NO1), Sør-Vest Norge (NO2), Vest-Norge (NO5), Midt-Norge (NO3) og Nord-Norge (NO4).

Kraftprisene – store prisforskjeller i 2021

Siden i vår har det vært høye priser, og da spesielt i sør. Dette skyldes blant annet perioder med produksjonsoverskudd i Nord-Norge og Sverige, samtidig som det er begrenset kapasitet til å frakte produksjonen sørover. Den sørlige delen av Norge er tettere tilknyttet det europeiske kraftmarkedet, og påvirkes i større grad av det høye prisnivået som Europa har nå.

Sammenligner vi f.eks. prisene hittil i år med prisene i 2018 så ser vi at både NO3 og NO4 den gang hadde høyere priser enn det har vært hittil i år. (Se under) Den store forskjellen i år er at landet er delt i to prismessig, og her har det slått dårlig ut for de tre sørligste prisområdene.

Gjennomsnittlige områdepriser hos Nord Pool Spot:

Hittil i 2021 sammenlignet med 2018

Flere faktorer påvirker prisene

Prisnivået på strøm henger sammen med flere faktorer. Kraftsystemet vårt er væravhengig. Vi har hatt lite nedbør i sommer, og dette har tært på vannmagasinene i Norge. En annen viktig årsak er økte strømpriser i Europa. Norge er tilknyttet det europeiske kraftmarkedet gjennom utenlandsforbindelser og påvirkes av prisene gjennom strømmen vi eksporterer og importerer.

Det europeiske kraftmarkedet blir i økende grad væravhengig, særlig på grunn av en betydelig andel vindkraft. Så er det lite vind, så resulterer det i lite vindkraftproduksjon og mindre tilbud av rimelig kraft. Samtidig er det europeiske kraftmarkedet fortsatt avhengig av fossil energiproduksjon. I år har det vært svært høye gass- og kull-priser, og sammen høy pris på CO2-kvoter så har dette økt prisen på strøm i Europa.

Prisene fremover

Hvordan prisen vil utvikle seg utover høsten kommer an på værforholdene og den videre situasjonen i nabolandene våre. Blir det mye nedbør, kan prisene gå ned. Samtidig kan strømforbruket gå opp dersom det blir veldig kaldt. Da vil prisen holde seg høy.

Sannsynligheten er stor for at de høye prisene fortsetter gjennom vinteren, men fra våren av så er prisene i terminmarkedet betydelig lavere enn snittprisene hittil i år (se tabell lengre opp) Det er i hvert fall slik markedssituasjonen er i skrivende stund.

Her kan du se dagens spotpriser for hele landet

les mer