Sertifisert som trygg strømleverandør

Sist oppdatert: 21-10-2021

Vi er opptatt av transparens og tydelighet, og er glade for å være blant landets første sertifiserte strømselskap.

Trygg stromhandel

Hva er Trygg Strømhandel?

De siste årene har både forbrukerrådet og andre satt fokus på at mange ikke forstår strømregningen sin, og at enkelte strømselskaper ikke er tydelige nok på hva de tilbyr.

Nå har bransjen tatt grep, og igangsatt en uavhengig sertifiseringsordning. Ordningen administreres og gjennomføres av Det Norske Veritas (DNV), og ble utformet etter initiativ fra bransjeorganisasjonene Energi Norge og Distriktsenergi. Sertifiseringen stiller strenge krav til salgsaktiviteter, kundeforhold, kommunikasjon, kompetanse og markedsføring. Målet er at strømmarkedet skal bli tryggere og enklere for strømkundene.

Fra 1. september er 24 strømleverandører, deriblant Istad Kraft AS, sertifisert for Trygg strømhandel.

Hva betyr dette for deg som strømkunde

Vi er opptatt av at du som kunde skal få god og riktig informasjon, og at vi skal være en forutsigbar leverandør som holder det vi lover deg. Selv om dette ikke er nytt, kan du nå være sikker på at en uavhengig part har gjennomgått og kvalitetsstemplet våre rutiner og måten vi presenterer produktene og prisene våre på. Les gjerne mer om dette på Energi Norge sine nettsider.

De viktigste kravene