Spar energi og penger med Techla SMART. Et nytt energistyringssystem fra Hjemkraft.

Med smart energistyring kan ditt boligselskap spare kostnader, spare miljøet og få justeringsmuligheter for optimal drift. Gjennom smart styring av varmtvannsberedere reduserer vi energikostnader, både strøm og nettleie.

Hva er Techla SMART?

  • SMART styring av tappevann (varmtvann) basert på forbruksmønster og energipriser.
  • SMART styring og kontroll av energiforbruk.
  • SMART skybaserte løsninger for overvåkning og analyse.
  • SMART integrasjon med eksisterende anlegg slik at man slipper å gjøre fysiske endringer på borettslagets anlegg.
  • SMART forebygging av legionella ved at vann med høy temperatur ukentlig kjøres gjennom systemet.

Hvordan reduserer Techla SMART strømregningen?

  1. Effekttoppen til berederen reduseres ved optimal fordeling av effekt.
  2. Systemet akkumulerer vann med høy temperatur i forkant av "tapperush".
  3. Temperatur og sirkulasjon optimaliseres gjennom døgnet i forhold til forbruksmønster. 


Himstadplassen borettslag – Vi bruker Techla SMART til styring av våre beredere!

Himstadplassen borettslag har siden august 2018 hatt vår løsning Techla SMART. Løsningen har gitt de smart styring av varmtvannsberederne.

De har fire varmtvannsberedere med smart styring, med en samlet effekt på 135 kw. Borettslaget har ikke gjort noe vesentlige endinger på eksisterende anlegg for å benytte systemet.

- «Når det gjelder besparelse så langt har vi spart over 100 000 kroner på Techla SMART. Forbedringene er at vi har kontroll på temperatur ut og returtemperatur. Vi kan lese av  temperaturer i berederrommet. Temperaturen justeres gjennom døgnet for å tilpasse seg beboernes antatte behov», sier nestleder i Himstadplassen Borettslag.

- «Hjemkraft har gitt oss god oppfølgning, og kommunikasjonen har vært helt utmerket. Det har vært en løpende dialog i hele prosessen», sier nestleder i Himstadplassen Borettslag.

Berederrom og varmtvannstanker i borettslag og sameier er ulikt bygd opp, men de fleste eksisterende berederanlegg er kompatibel med Techla SMART.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale om hva som er den beste løsningen for ditt boligselskap!


Kontakt oss for et uforpliktende tilbud på Techla SMART til ditt boligselskap

Vi oppbevarer personopplysninger i henhold til gjeldende lovgivning og har til enhver tid tiltak for å sikre kravene til konfidensialitet, tilgjengelighet og integritet, og ber ikke om personlig informasjon som ikke er relevant for formålet med dette skjemaet.